Algemene voorwaarden janeverts.com

Janeverts.com maakt bij zijn dienstverlening gebruik van de volgende Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 25 mei 2021

Janeverts.com is een handelsnamen van VANUIT JE HART, coaching, training en advies, ingeschreven op Oosterstraat 22, 3742 SV te Baarn en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50543849 en BTW-nummer NL001541783B70.

Artikel 1 | Definities

‘Ik’ ben Janeverts.com is als opdrachtnemer. ‘Jij’ bent de opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf. ‘Wij’ zijn jij en ik samen. ‘De overeenkomst’ is de met jou afgesloten overeenkomst van opdracht.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Artikel 2 | Algemene bepalingen

Artikel 3 | Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4 | Prijs

Artikel 5 | Betaling

Artikel 6 | Termijnen

Artikel 7 | Informatieverplichting

Artikel 8 | Uitvoering van de overeenkomst algemeen

Artikel 9 | Abonnement op ActiveCampaign

 Artikel 10 | Consultancyovereenkomst  

 Artikel 11 | Supportovereenkomst

 Artikel 12 | Trainingen

Artikel 13 | Online trainingen

Artikel 14 | Uitvoering van de opdracht op locatie

Artikel 15 | Wijziging van de overeenkomst

Artikel 16 | Opschorting, opzegging, einde van de overeenkomst

In alle gevallen geldt dat facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden volledig betaald moeten worden.

 Artikel 17 | Klachten

Geen grond voor reclameren bestaat, als de gebreken het gevolg zijn van door jou onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

Artikel 18 | Onderhoud

 Artikel 19 | Overmacht

 Artikel 20 | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 Artikel 21 | Vrijwaringen

 Artikel 22 | Geheimhouding

Artikel 23 | Intellectueel eigendom

Artikel 24 | Slotbepalingen